Mediatoren

Afgelopen twee weken zijn er weer 10 leerlingen opgeleid tot leerlingmediator.

Binnen De Vreedzame School staan betrokkenheid en verantwoordelijkheid van kinderen centraal. Conflictoplossing is hier een onderdeel van. Kinderen leren hoe je constructief met conflicten om kunt gaan. We stimuleren kinderen hun conflicten voor zover mogelijk zelfstandig op te lossen. Wanneer het de kinderen niet lukt om een conflict zelf op te lossen, kunnen ze ondersteund worden door een mediator. De mediator kan een leerkracht zijn, maar ook een medeleerling uit groep 6 t/m 8. De leerling-mediator helpt bij het oplossen van een conflict als kinderen daar zelf niet in slagen. De leerkrachten bewaken dat mediaties veilig en succesvol verlopen.

Afgelopen weken zijn weer 10 leerlingen opgeleid tot mediator: Merle, Ruben, Wei-Lin (groep 8), Cas, Kimbely (groep 7), Ciara, Hidde, Celina (groep 6/7), Sebastiaan en Idse (groep 6).

Afgelopen vrijdag hebben ze hun diploma gekregen. Ze hebben toen laten zien hoe mediatie in zijn werk gaat. Wij wensen de mediatoren veel succes!R.K. Basisschool De Bijenkorf
Aalberseplein 6
2805 EG Gouda
0182-516675
© 2019
Website en ontwerp door Condept