Ouderraad

Wat doet de Ouderraad?

Zoals u allen zult weten heeft De Bijenkorf een Ouderraad, welke bestaat uit een aantal ouders die zich samen met het team inzetten bij allerlei activiteiten. Deze activiteiten worden mede georganiseerd door de Ouderraad en gefinancierd met uw ouderbijdrage, voorbeelden hiervan zijn:

- de kinderboekenmarkt
- het bezoek van Sinterklaas
- de kerstviering
- verkleedfeest
- projectweek
- de paasviering
- sportdag
- bezoek kinderboerderij
- schaatsen
- avondvierdaagse
- musical groep 8
- schoolreisje, kleuterfeest, kamp
- moeder- en vaderdag
- activiteiten met de eerste en de laatste schooldag.
- bijdrage aan het createam
- bijdrage in de vorm van het klassenbudget, waarmee iets voor de klas zelf gedaan of gekocht kan worden


Dit zijn leuke, gezellige en vaak ook bijzondere activiteiten. Daarnaast hebben zaken als veiligheid in en rond de school (schoolongevallenverzekering, verkeersveiligheid, speeltoestellen) haar aandacht.

Alle bovengenoemde activiteiten kunnen wij mede doen met uw financiële steun, in de vorm van de ouderbijdrage, maar minstens zo belangrijk door uw hulp bij activiteiten! Hierbij kunt u denken aan structurele hulp door actieve deelname aan de OR, of misschien door met bovengenoemde activiteiten eenmalig uw hulp aan te bieden.

Een leuke manier om bij de school betrokken te zijn en bovendien is uw hulp hard nodig om al die speciale momenten in het schooljaar überhaupt mogelijk te maken!

Ouderraad De Bijenkorf secretarisouderraad.bijenkorf@degroeiling.nl

Samenstelling ouderraad 2015-2016

De Ouderraad kent een bestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester) en een aantal leden. In totaal bestaat de Ouderraad uit 11 ouders. Twee leerkrachten wonen namens het team de bijeenkomsten bij.

 

Fleur van Lin
Ernst-Jan van Gils (voorzitter)
Vivian van Dinter
Janine van den Brink
Fleur Verhoeff
Sander Provoost (penningmeester)
Jantien Jonkheijm (secretaris)
Nicoline Pels
Bianca van den Hoek (Leerkracht gr 4/5)
Jannie van Wijgerden (Leerkracht gr 1/2a)

 

Heeft u interesse in het werk van de Ouderraad of wilt u meer informatie, neem contact op via secretarisouderraad.bijenkorf@degroeiling.nl

Vergaderdata schooljaar 2015-2016

  • Dinsdag 15 september
  • Maandag 12 oktober Jaarvergadering 
  • Maandag 23 november
  • Donderdag 21 januari
  • Woensdag 2 maart
  • Maandag 11 april
  • Dinsdag 17 mei

Een vergadering bijwonen? Laat het ons weten via secretarisouderraad.bijenkorf@degroeiling.nl

R.K. Basisschool De Bijenkorf
Aalberseplein 6
2805 EG Gouda
0182-516675
© 2019
Website en ontwerp door Condept